Bliskofilmu

  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 56%
  • Liczba recenzji: 9 w tym 9 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 5
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 33% niżej, 22% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Thor: Ragnarok
  • Najniższa ocena: 2.0 dla xXx: Reaktywacja
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla xXx: Reaktywacja

Recenzje

Aktywne