Po napisach

 • Średnia ocena: 6.9
 • Pozytywnych recenzji: 88%
 • Liczba recenzji: 102 w tym 97 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 85
 • Liczba recenzji negatywnych: 12

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  12
 • 8
  24
 • 7
  22
 • 6
  27
 • 5
  7
 • 4
  3
 • 3
  2
 • 2
 • 1

Recenzje