Obserwuj

Po napisach

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Po napisach (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 329 w tym 320 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 283
  • Liczba recenzji negatywnych: 37

Recenzje