Po napisach

 • Średnia ocena: 7.0
 • Pozytywnych recenzji: 88%
 • Liczba recenzji: 161 w tym 155 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 136
 • Liczba recenzji negatywnych: 19

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  18
 • 8
  41
 • 7
  42
 • 6
  35
 • 5
  13
 • 4
  3
 • 3
  3
 • 2
 • 1

Recenzje