Obserwuj

Emilia Szara

UWAGA! Jeżeli jesteś Emilia Szara, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 25 w tym 25 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 22
  • Liczba recenzji negatywnych: 3

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.