Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Kornel Nocoń

UWAGA! Jeżeli jesteś Kornel Nocoń, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.4
  • Pozytywnych recenzji: 47%
  • Liczba recenzji: 188 w tym 176 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 82
  • Liczba recenzji negatywnych: 94
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 36% wyżej, 31% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Totem
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Niemiłość

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.