Obserwuj

35mm

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z 35mm (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.4
  • Pozytywnych recenzji: 44%
  • Liczba recenzji: 54 w tym 54 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 30
  • Średnio ocenia: 0.7 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 33% wyżej, 40% niżej, 27% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla The Square
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Totem
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Niemiłość

Recenzje