Obserwuj

Klaudia Stokowska

UWAGA! Jeżeli jesteś Klaudia Stokowska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 50%
  • Liczba recenzji: 2 w tym 2 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 1
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 1.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 50% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla November
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Niemiłość
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Niemiłość

Recenzje