Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Movieway

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Movieway (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 461 w tym 455 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 355
  • Liczba recenzji negatywnych: 100
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 47% wyżej, 18% niżej, 35% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Twój Vincent
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Botoks
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Zaćma

Recenzje