Movieway

 • Średnia ocena: 6.3
 • Pozytywnych recenzji: 73%
 • Liczba recenzji: 201 w tym 200 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 145
 • Liczba recenzji negatywnych: 55

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  7
 • 8
  32
 • 7
  67
 • 6
  39
 • 5
  28
 • 4
  19
 • 3
  5
 • 2
  3
 • 1

Recenzje