Movieway

 • Średnia ocena: 6.4
 • Pozytywnych recenzji: 76%
 • Liczba recenzji: 297 w tym 295 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 224
 • Liczba recenzji negatywnych: 71

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  9
 • 8
  54
 • 7
  96
 • 6
  65
 • 5
  39
 • 4
  21
 • 3
  7
 • 2
  3
 • 1
  1

Recenzje