Movieway

 • Średnia ocena: 6.4
 • Pozytywnych recenzji: 76%
 • Liczba recenzji: 112
 • Liczba recenzji pozytywnych: 85
 • Liczba recenzji negatywnych: 27

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  5
 • 8
  18
 • 7
  42
 • 6
  20
 • 5
  14
 • 4
  9
 • 3
  2
 • 2
  2
 • 1

Recenzje