Movieway

 • Średnia ocena: 6.2
 • Pozytywnych recenzji: 72%
 • Liczba recenzji: 166 w tym 166 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 119
 • Liczba recenzji negatywnych: 47

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  6
 • 8
  23
 • 7
  57
 • 6
  33
 • 5
  23
 • 4
  16
 • 3
  5
 • 2
  3
 • 1

Recenzje