Obserwuj

Martyna Janas

UWAGA! Jeżeli jesteś Martyna Janas, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 85%
  • Liczba recenzji: 159 w tym 156 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 133
  • Liczba recenzji negatywnych: 23
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 53% wyżej, 14% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Twój Vincent
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Smoleńsk
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Zaćma

Recenzje