UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Film (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 336 w tym 282 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 235
  • Liczba recenzji negatywnych: 47
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 49% wyżej, 19% niżej, 32% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Dunkierka
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Botoks
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Na granicy

Recenzje