Obserwuj

Diana Dąbrowska

UWAGA! Jeżeli jesteś Diana Dąbrowska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.5
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 46 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 63% wyżej, 25% niżej, 13% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Zwierzęta nocy
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Zjawa
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Zjawa

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 3 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.