Obserwuj

Dominika Pietraszek

UWAGA! Jeżeli jesteś Dominika Pietraszek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.5
  • Pozytywnych recenzji: 58%
  • Liczba recenzji: 32 w tym 24 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 14
  • Liczba recenzji negatywnych: 10
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 32% wyżej, 32% niżej, 36% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.5 dla Zjawa
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Smoleńsk
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Lato Sangaile

Recenzje