Obserwuj

Michał Kaczoń

UWAGA! Jeżeli jesteś Michał Kaczoń, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 85%
  • Liczba recenzji: 226 w tym 202 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 172
  • Liczba recenzji negatywnych: 30
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 20% niżej, 35% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Sama przeciw wszystkim
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Bright
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Midnight Special

Recenzje