Obserwuj

Antyradio.pl

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Antyradio.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 59 w tym 59 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 48
  • Liczba recenzji negatywnych: 11

Recenzje