Obserwuj

Robert Skowroński

UWAGA! Jeżeli jesteś Robert Skowroński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 91 w tym 42 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 29
  • Liczba recenzji negatywnych: 13
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 54% wyżej, 10% niżej, 36% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla La La Land
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Karuzela
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Duże złe wilki

Recenzje