Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Dziennik.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.7
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 175 w tym 7 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 0

Recenzje