Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Dziennik.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 71%
  • Liczba recenzji: 437 w tym 21 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 15
  • Liczba recenzji negatywnych: 6

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 3 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.