Obserwuj

Kamil Śmiałkowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Kamil Śmiałkowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 99 w tym 97 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 79
  • Liczba recenzji negatywnych: 18

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.