Obserwuj

Aleksandra Salwa

UWAGA! Jeżeli jesteś Aleksandra Salwa, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 86%
  • Liczba recenzji: 166 w tym 7 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 6
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 71% wyżej, 0% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Pierwszy śnieg
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Pasażerowie
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Pierwszy śnieg

Recenzje