Obserwuj

Piotr Czerkawski

UWAGA! Jeżeli jesteś Piotr Czerkawski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 72%
  • Liczba recenzji: 227 w tym 127 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 92
  • Liczba recenzji negatywnych: 35
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 24% niżej, 37% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla 120 uderzeń serca
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Bóg nie umarł
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Miles Davis i ja

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 9 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.