Obserwuj

GazetaPrawna.pl

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z GazetaPrawna.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 86%
  • Liczba recenzji: 26 w tym 7 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 6
  • Liczba recenzji negatywnych: 1

Recenzje