Obserwuj

Łukasz Maciejewski

  • Średnia ocena: 7.6
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 499 w tym 57 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 50
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 52% wyżej, 22% niżej, 26% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Dowcip
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Mądrość i seks
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Syn Szawła

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 51 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.