Onet

 • Średnia ocena: 6.6
 • Pozytywnych recenzji: 80%
 • Liczba recenzji: 503 w tym 5 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 4
 • Liczba recenzji negatywnych: 1

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  1
 • 8
  1
 • 7
 • 6
  2
 • 5
 • 4
  1
 • 3
 • 2
 • 1

Recenzje