Obserwuj

Dominik Jedliński

UWAGA! Jeżeli jesteś Dominik Jedliński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 73%
  • Liczba recenzji: 213 w tym 209 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 153
  • Liczba recenzji negatywnych: 56
  • Średnio ocenia: 0.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 35% wyżej, 27% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Polowanie na prezydenta
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Tajemnice lasu

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 6 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.