Filmbuk

 • Średnia ocena: 6.4
 • Pozytywnych recenzji: 68%
 • Liczba recenzji: 68 w tym 66 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 45
 • Liczba recenzji negatywnych: 21

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  4
 • 8
  11
 • 7
  20
 • 6
  10
 • 5
  16
 • 4
  5
 • 3
 • 2
 • 1

Recenzje