Obserwuj

Magdalena Maksimiuk

UWAGA! Jeżeli jesteś Magdalena Maksimiuk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 57 w tym 27 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 22
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 81% wyżej, 4% niżej, 15% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Thelma
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Mother!
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Mother!

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.