Obserwuj

Sergiusz Kurczuk

UWAGA! Jeżeli jesteś Sergiusz Kurczuk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 11 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 36% wyżej, 9% niżej, 55% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Ant-Man i Osa
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.5 dla Dziedzictwo. Hereditary

Recenzje