Obserwuj

Sergiusz Kurczuk

UWAGA! Jeżeli jesteś Sergiusz Kurczuk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 10 w tym 10 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 10
  • Liczba recenzji negatywnych: 0

Recenzje