Obserwuj

Urszula Obstarczyk

UWAGA! Jeżeli jesteś Urszula Obstarczyk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 12 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 30% niżej, 20% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Belgica
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Na granicy
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Na granicy

Recenzje