Obserwuj

Grzegorz Fortuna

UWAGA! Jeżeli jesteś Grzegorz Fortuna, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 50%
  • Liczba recenzji: 118 w tym 101 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 50
  • Liczba recenzji negatywnych: 51
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 39% wyżej, 32% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Obce ciało
  • Najniższa ocena: 1.0 dla 1920 Bitwa Warszawska
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Obce ciało

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.