Obserwuj

Tomasz Błoński

UWAGA! Jeżeli jesteś Tomasz Błoński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 148 w tym 148 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 116
  • Liczba recenzji negatywnych: 32
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 39% wyżej, 23% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Twój Vincent
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Song to Song
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Song to Song

Recenzje