Obserwuj

reviews.blox.pl

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z reviews.blox.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 117 w tym 117 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 95
  • Liczba recenzji negatywnych: 22
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 39% wyżej, 22% niżej, 38% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Twój Vincent
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Song to Song
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Song to Song

Recenzje