Obserwuj

Mariusz Mikliński

UWAGA! Jeżeli jesteś Mariusz Mikliński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 8.5
  • Pozytywnych recenzji: 98%
  • Liczba recenzji: 43 w tym 40 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 39
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 1.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 91% wyżej, 3% niżej, 6% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Sieranevada
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Julieta
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla American Honey

Recenzje