Obserwuj

Karol Owczarek

UWAGA! Jeżeli jesteś Karol Owczarek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.5
  • Pozytywnych recenzji: 97%
  • Liczba recenzji: 49 w tym 39 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 38
  • Liczba recenzji negatywnych: 1

Recenzje