Obserwuj

Norbert Zaskórski

UWAGA! Jeżeli jesteś Norbert Zaskórski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 36 w tym 36 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 27
  • Liczba recenzji negatywnych: 9
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 64% wyżej, 8% niżej, 28% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Anon
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Power Rangers

Recenzje