Obserwuj

Tymoteusz Wronka

UWAGA! Jeżeli jesteś Tymoteusz Wronka, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 87%
  • Liczba recenzji: 44 w tym 38 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 33
  • Liczba recenzji negatywnych: 5

Recenzje