Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Michalina Reda

UWAGA! Jeżeli jesteś Michalina Reda, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 62%
  • Liczba recenzji: 45 w tym 45 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 28
  • Liczba recenzji negatywnych: 17
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 18% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Thor: Ragnarok
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Prawda czy wyzwanie
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Zagubieni

Recenzje