Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Michalina Reda

UWAGA! Jeżeli jesteś Michalina Reda, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 58%
  • Liczba recenzji: 33 w tym 33 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 19
  • Liczba recenzji negatywnych: 14
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 43% wyżej, 20% niżej, 37% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Thor: Ragnarok
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Na skrzydłach orłów
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Zagubieni

Recenzje

Aktywne