Obserwuj

Dawid Muszyński

UWAGA! Jeżeli jesteś Dawid Muszyński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 182 w tym 182 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 125
  • Liczba recenzji negatywnych: 57

Recenzje