Obserwuj

PPE

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z PPE (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 66%
  • Liczba recenzji: 181 w tym 179 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 118
  • Liczba recenzji negatywnych: 61
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 49% wyżej, 19% niżej, 32% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Transformers: Ostatni Rycerz
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Lekarstwo na życie

Recenzje