Obserwuj

Kamil Trzeciakiewicz

UWAGA! Jeżeli jesteś Kamil Trzeciakiewicz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 80%
  • Liczba recenzji: 7 w tym 5 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 1

Recenzje