Obserwuj

Jędrzej Skrzypczyk

UWAGA! Jeżeli jesteś Jędrzej Skrzypczyk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 73%
  • Liczba recenzji: 33 w tym 33 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 9
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 41% wyżej, 25% niżej, 34% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Steve Jobs
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Last Minute
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Steve Jobs

Recenzje