Obserwuj

Adam Siennica

UWAGA! Jeżeli jesteś Adam Siennica, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.5
  • Pozytywnych recenzji: 52%
  • Liczba recenzji: 219 w tym 218 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 113
  • Liczba recenzji negatywnych: 105

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 4 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.