Adam Siennica

 • Średnia ocena: 5.7
 • Pozytywnych recenzji: 52%
 • Liczba recenzji: 54 w tym 54 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 28
 • Liczba recenzji negatywnych: 26

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  5
 • 8
  6
 • 7
  8
 • 6
  9
 • 5
  9
 • 4
  7
 • 3
  9
 • 2
  1
 • 1

Recenzje