Obserwuj

Katarzyna Koczułap

UWAGA! Jeżeli jesteś Katarzyna Koczułap, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 102 w tym 102 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 68
  • Liczba recenzji negatywnych: 34
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 28% niżej, 27% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Manchester by the Sea
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Chemia
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Kobiecy świat

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.