Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Spór w kinie

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Spór w kinie (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 37 w tym 36 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 29
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 9% niżej, 41% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Niemiłość
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Pierwszy śnieg
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Pomniejszenie

Recenzje