Obserwuj

Spór w kinie

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Spór w kinie (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 38 w tym 37 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 30
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 49% wyżej, 9% niżej, 43% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Niemiłość
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Pierwszy śnieg
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Pomniejszenie

Recenzje