Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Agnieszka Szady

UWAGA! Jeżeli jesteś Agnieszka Szady, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 91%
  • Liczba recenzji: 36 w tym 35 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 32
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 66% wyżej, 11% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Zwierzogród
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Lolo
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Tożsamość zdrajcy

Recenzje