Obserwuj

Konrad Wągrowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Konrad Wągrowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 85%
  • Liczba recenzji: 68 w tym 68 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 58
  • Liczba recenzji negatywnych: 10
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 37% wyżej, 17% niżej, 46% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Dunkierka
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Legion samobójców
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Zwierzęta

Recenzje