Obserwuj

Kamil Witek

UWAGA! Jeżeli jesteś Kamil Witek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 80%
  • Liczba recenzji: 44 w tym 44 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 35
  • Liczba recenzji negatywnych: 9

Recenzje