Obserwuj

Gabriel Krawczyk

UWAGA! Jeżeli jesteś Gabriel Krawczyk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 58%
  • Liczba recenzji: 16 w tym 12 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 25% wyżej, 33% niżej, 42% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Zabójczyni
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Ardeny
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Zabójczyni

Recenzje