Obserwuj

Jarosław Robak

UWAGA! Jeżeli jesteś Jarosław Robak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 35 w tym 35 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 11
  • Średnio ocenia: 0.8 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 23% wyżej, 43% niżej, 34% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Ciemniejsza strona Greya
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Zwierzęta nocy

Recenzje