Obserwuj

Sebastian Chosiński

UWAGA! Jeżeli jesteś Sebastian Chosiński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 82 w tym 82 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 68
  • Liczba recenzji negatywnych: 14
  • Średnio ocenia: 0.7 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 64% wyżej, 3% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Bracia Lumière
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Spasti Pushkina
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Bracia Lumière

Recenzje