Obserwuj

Marta Bałaga

UWAGA! Jeżeli jesteś Marta Bałaga, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 62%
  • Liczba recenzji: 77 w tym 21 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 13
  • Liczba recenzji negatywnych: 8
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 48% wyżej, 43% niżej, 10% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla The Square
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Królowa pustyni
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Królowa pustyni

Recenzje