Obserwuj

Radosław Pisula

UWAGA! Jeżeli jesteś Radosław Pisula, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 61%
  • Liczba recenzji: 89 w tym 85 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 52
  • Liczba recenzji negatywnych: 33
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 41% wyżej, 28% niżej, 32% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla 400 batów
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Botoks
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Assassin's Creed

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.