Obserwuj

Grzegorz Kłos

UWAGA! Jeżeli jesteś Grzegorz Kłos, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 76%
  • Liczba recenzji: 34 w tym 34 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 26
  • Liczba recenzji negatywnych: 8

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.